foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum Leśne
Liceum Ogólnokształcące o nachyleniu wojskowym

Aktualnie online

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Złota tarcza

Złota tarcza

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wolontariat

DEKLARACJA
wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym

dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego
(wybór w roku szkolnym 2019/2020)

POBIERZ

Aby otrzymać ocenę roczną bardzo dobrą lub celującą należy rozwiązać wszystkie zadania opracowywane na poszczególnych lekcjach.

Ocenie podlega praca na lekcji.

W sytuacjach indywidualnych zadania z poprzednich lekcji udostępniane są przez nauczyciela

 

zadanie 16-22 marca 2020r

   instrukcja 16-22 marca 2020r - POBIERZ

   korespondencja seryjna-1 - POBIERZ

   baza klientów - POBIERZ

 

19 marca 2020r.

 

Zdalne nauczanie dla:

kl. 1 Ap - historia/filozofia

kl. 1 Cp - historia/filozofia

kl. 2 C - gr. wos

kl. 3 C/3 D - gr. wos

odbywa poprzez funkcjonowanie odpowiednio grup utworzonych na portalu Facebook. Uczniowie wspólnie komunikują się w nich z nauczycielem. Tam też udostępniane są uczniom materiały do powtarzania i utrwalania dotychczas przerobionych treści programowych.

Biblioteka

Erasmus +

e-Dziennik

Rekrutacja

Plan lekcji

BIP

Copyright © 2015 by Zespół Szkół w Tułowicach Rights Reserved.

Klauzula informacyjna