W dniu 22 września 2017r. drużyna musztry paradnej wzięła udział w uroczystym świętowaniu 25-lecia Ośrodka Readaptacji Społecznej „ Szansa” w Opolu. W części artystycznej drużyna zaprezentowała elementy musztry zespołowe i program dowolny.

  Milo było znaleźć się wśród szerokiego grona zaprzyjaźnionych osób i zaproszonych gości. Teraz my także jesteśmy przyjaciółmi pracowników i mieszkańców tego, tak potrzebnego w trudnych życiowo chwilach, ośrodka.