Wychowawcy klas w roku szkolnym 2020/2021


Iap - mgr inż. Leszek Skrok

Icp - mgr Andrzej Kuster

Idp - mgr Jacek Jasiński

IIa - dr inż. Jerzy Wójtowicz

IIap - mgr Marlena Kubów

IIc - dr inż. Marek Proskórnicki

IIcp - mgr Jolanta Marcinkiewicz

IId - mgr Joanna Bias

IIIa - mgr Elżbieta Dzwonnik

IIIc - mgr Grzegorz Kutyła

IVa - mgr Justyna Hunc